Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása

A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól. Térj vissza oda, ahol megdobban a szíved és megtalálod lelked otthonát.

Rokoni kapcsolatok

Családtörténethez: 

A régi Paulin ház az utcai felöli oldalon a, Keszthely u. 27. szám alatt volt. Itt lakott Adorján Margit nagymama több éven át és a dédnagymama Sári Ilona (akit a mai napig Ilka néniként emlegetnek) mint Paulin Gyula II. felesége. A fenti címen lakott még Ferenci Ilona és a "gyöngyösi csárda volt tulajdonosa" Tóth József. Paulin Gyula I. felesége Rajkai Marcella (szülésben elhalálozott) volt, akiknek született egy közös gyerekük Zalaszántón,1918.05.13-án Ilona névvel (férjezett neve Tóth Lászlóné, esküvője 1936.10.24.). Balatonkeresztúron élt, nagymama feltehetően őt látogatta meg és itt dolgozhattak szobalány (cseléd) alkalmazásban a Festeticseknél.  Paulin Ilona 1976-ban halálozott el. Egyik leányával tudtam felvenni a kapcsolatot Tóth Aranka nénivel (Varga Józsefné). 

            Sári Ilona apai dédnagyanyám 1957. 03. 24-én halálozott el Zalaszántón.

dednagyanyam_sari_ilona_temetese.jpg

Temetésén készült fénykép

(köszönet Paulin Ilona leszármazottjának Mazzagné Varga Anitának)

Szekér ág: özv. Szekér Lajos (sz.: 1877. 05.26.) II. házassága 1910. 01.20-án volt, felesége Nagy Magdolna. Nagyapám egyik testvére Szekér János (1903. 01.15.) házasság kötése Zalaszántón 1928. 01.14-ét követően volt Tüttő Margittal. Szekér Jánosnak és Tüttő Margitnak volt még egy gyermekük Szekér Anna Karolina (1931-1931). Nagyapám másik testvére Szekér Rozália (1908. 01.03. - 1942. 05. 29.) esküvője 1932. 04.12-én volt Zalaszántón, férje Nagy Sándor cipészsegéd (1909. 11.25.). (Szekér Rozália halálozási körülményei: Almakúti dülőben nővérével Máriával répát kapált. Munka közben reggel 7 óra 30-kor összeesett és a helyszínen 34 évesen meghalt. Halálának oka .: szívbénulás, hirtelen halál. Férje évek óta különváltan Budapesten élt. f.: Halálozási anyakönyvből 2013. augusztus végén) Szekér Ernő és Baticz Margit gyermeke Szekér Viktór (Győző) (1904, 08. 24.) esküvője Czibor Margittal (1909. 08.06.) 1932. 05.22-én volt Zalaszántón. Szekér Bálint és Kocsis Apollónia gyermeke Szekér Lajos (1909. 01.16.) esküvője Benkő Terézzel (1911. 03.02.) Zalaszántón, 1932. 07.02-án volt. Szekér Vincze felesége Németh Emília (hivatalosan Amália) Zalaszántón, 1936. 04.04-én halálozott el Zalaszántón. Dédnagyapám özv. Szekér Vincze (1871.01.22) 1937. 08.02-én eljegyezte özv. Dencs Annát (1891.11.11.) majd a polgári esketés megtörtént! (Szekér Vincze halálozási körülényei:79 éves korában, 1949. november 15-én  halálozott el. A halálos ágyán kívánt szentségi házasságot kötni, de a pap megérkezésekor már agonizált . Utolsó kenetbe részesítették. Halálának oka.: szívbénulás, agyvérzés. f.: Halálozási anyakönyvből 2013. augusztus végén)  Szekér Lajos és Nagy Magdolna gyermeke Szekér József (1913. 09.17.) házasság kötése Zalaszántón volt 1942. 05.07-én Tüttő Ilonával. Szekér István és Keller Rozália gyermeke Szekér Aranka (Zalaszántó, 1946. 07.07.) esküvője 1966. 06.26-án volt, férje Kertész Lajos. Másik leányuk Szekér Anna (1951.09.22.) esküvője Zalaszántón 1971. 04.18-án volt, férje Süle Károly. Szekér Lajos (1877) feltehető III. felesége Nagy Mária (Erenye, 1888.) akinek volt még egy gyermeke Szekér Teréz (1921).        

Adorján ág:Sabjanics Mári üknagyanyám testvére Sabjanics Júlia férje Sári Péter volt. Közös gyermekük Zalaszántón, 1887. 12.09-én született, mint Sári Rozália. Esküvője Peresztegi Sándorral Zalaszántón, 1909. 02. 09-én volt. Sári Józsefné (Sabjanics Mári) Világos vár 33. szám alatt lakott. Gyermekei Sári József (1902. ???) (Ez egy második József nevű gyermek?), Sári Ilona (1893) férje, Adorján István majd Paulin Gyula, Sári Teréz (1888) férje Izer József, Sári Anna (1898) Adorján József. Adorján József (1890- 1937. 05.19.), Adorján István dédnagyapám testvére, aki a Derékhegy 21. száma alatt éltek Sári Annával. (Ez volt nagyanyámék háza, de közben átszámozták és legutoljára 13. szám volt). Három gyermekük született Adorján Irén (1921), Adorján Géza (1925), Adorján Anna (1928). Adorján Irén házasságot kötött 1938. 07.12-én Hegyi Gáborral. (Hegyi családot keresni!!) Megerősítve Adorján József édesanyja, özv. Adorján Albertné szül.: Bolla Katalin, aki Zalaszántón 1933.12.14-én halálozott el.

Érdekesség: Tudomásom szerint Lázár Miksa 1899-ben községi képviselő volt Zalaszántón. A mai önkormányzat épülete volt a háza. A plébánia templomtól ÉK-re Lázár Miksa szérűskertjében 1905-ben verem ásás közben 2 késő római sírt találtak. Nagyapám és nagyanyám özv. Lázár Miksánétól (sz.: Strém Ilka) 1940. 05. 25-én vásároltak egy 1000 [] öl területű ingatlan. Az adásvételt az akkor un. zsidó-törvény korlátozta tekintettel arra, hogy az eladó Strém Ilka zsidó származású volt.

május 10. 

adorjan_istvan_-_sari_naca.jpg

Adorján ág: Sári Anna (Naca) (1898-1974) férje Adorján József (unoka nagybátyám) volt, aki 1937-ben halálozott el.

Adorján József halálának körülményei: A Derékhegyi horgosból jött megrakott „ganés”szekérrel, amelyet marhák húztak.  Szeretett inni és egy kicsit kapatos lehetett, amikor is a megcsúszott a marhákat vezetve és a megrakott szekér alá esett, amely átment rajta.

Három gyermeket hagyott hátra (1) Adorján Irén (1921) házasságot kötött Hegyi Gáborral. Gyermekük Hegyi Ilonka (Ilus néni) (1939. 12. 17.) Férje Ötvös József volt, aki 2012, 01. hónapban halálozott el. (2) Adorján Géza (1925) házasságot kötött a sármelléki Kiss Ilonával. Leányuk a Keszthelyen élő Adorján Mária (Takács Mihályné).(3) Adorján Anna (1928) házasságot kötött Süte Ferenccel. Gyermekeik a Hévízen élő Süte Teréz és Süte Andrea.

Hegyi Iluska nénivel találkoztunk keszthelyi lakásán. Amikor megláttam egy pillanatra Adorján nagymamámat véltem benne meglátni. Az Adorján-Sári arc tükröződött vissza benne. 

adorjan_iren_1921.jpg

Iluska néni beinvitált bennünket. Először is édesanyjáról Adorján Irénről mutatott egy régi megsárgult fényképet. Édesapja Hegyi Gábor katona viselt fényképét mutatta ezt követően. 

baticz_gyorgy_es_hegyi_gabor_1944-ben.jpg

Előkerült ezt követően egy régi kép Sári Nacáról, Iluska néni nagymamájáról. (jobbra). Ezen a képen látható személy nagyon hasonlított a már korábban előkerült Sári leányok és Sabjanics Mári néném (?) közös képén  (balra) szereplő jobb oldali személyre.

sabjanics_-sari_leanyok.jpg

A képmontázs bal oldalán látható jobb oldali személyről én úgy gondoltam, hogy ő Sári Teréz. Most már tudjuk, hogy ő Sári Anna (Naca). A két különálló képen látható személy ugyanaz. Akkor most az a kérdés a baloldali képrészleten a középen ülő személy Sabjanics Mária vagy Sári Teréz? Valószínű most már, hogy inkább Sári Teréz látható a középen és nem Sabjanics Mári.  Talán jövő héten, erre is fény derül. Már azt is tudjuk Ilonka nénitől, hogy az 1902-ben született ifj. Sári József nem nősült meg sírja mai is Zalaszántón található a ravatalozó környékén.

sari_naca_neni_es_hegyi_ilonka_1959-ben.jpg

Mutatott még az 1959-ben a házasságkötéséről készült fényképet, amelyen balról a harmadik 62 évesen Sári Naca néni (özv. Adorján Józsefné) mellette Hegyi Ilonka menyasszony és Ötvös József vőlegény. A több mint 120 éves ház ma is áll a Világosvár 33. szám alatt és Szántó Dezső, Sári Sarolta gyermeke él benne. Ebben a házban élt valamikor apai üknagyanyám és üknagyapám Sabjanics Mári és Sári József. Ide születtek gyermekeik közte dédnagyanyám Sári Ilona. Sári Naca néni mondta régen Iluska néninek, hogy jóravaló rendes emberek voltak Naca néni szülei. Sajnos egy betegség miatt Sári József majdnem minden éjjel kint aludt az istállóban.  

Elmondott még egy megrázó történetet: Sári Naca „néne” húsvét nagyszombaton lement egyik gyermekével az akkor már a Keszthelyi utcában lakó nővéréhez Sári Ilona dédnagyanyámhoz. Ekkor már ő Paulin Gyula felesége. Férje idős szülei ott éltek velük. Minden házi munkával végzett Sári Ilona, amikor is látta, hogy a nagyon idős szülők egyike „maga alá piszkított” és így el kellett látnia ismét. Nagyon ideges lett, hogy ő nem tud elmenni e-miatt a misére. Húga felajánlotta, hogy ő elviszi helyette saját gyermekével együtt az akkor még csak karon ülő kisleányát a szent misére. Ekkor idegességében nővére azt felelte, dehogy viszed, vigye el őt az Isten! A kisleány húsvét hétfőre meghalt !!!! A kisleányról semmit sem tudok….

Takács Miklósné (Adorján Marika) keszthelyi lakásán találkoztunk. Ő Sári Naca néne és Adorján József gyermekének (2) Adorján Gézának a gyermeke. Édesanyja a sármelléki Kiss Ilona volt. 

adorjan_geza_1925.jpg sarmelleki_kiss_ilona.jpg

A képek közül a sok ismeretlen arcból elém tett Marika egy katona képet (a jobb oldali), dédnagyapám Adorján István testvére Adorján József látható mundérban rajta. Érdekes volt látnom a mostanáig ismeretlen unokabátyámat. Sokáig csak egy nevet, egy történetet és egy sírkövet ismertem vele kapcsolatban. Most ezekhez már egy arc és egy alak tartozik, amely kerekebbé, teljessé teszi az előbb említett adatokat, emlékeket.

 adorjan_jozsef_testvere_istvan_1915-bol.jpg adorjan_jozsef_1890-1937.jpg

Egy mostanság előkerült feljegyzésből (névsorból) tudtam meg bizonyosan, hogy Adorján István a 48. gyalog ezredben szolgált, 1915. 02.15-én vonult be és 1916. 08.08-án tűnt el az orosz harctéren „Bialos” mellett. Holttá nyilvánítva: 1924. 12. 31-én.

Megint egy szívszorító történet: Sabjanics Mári néném és Sári József utolsó gyermeke egy 1902-ben született fiúgyermek volt, név szerint (ifj.) Sári József. Amint már tudjuk az anyakönyvekből 1893-ban Sári Ilona ikertestvére (gemini) is fiú volt és a József keresztnevet kapta, de ő hamarosan elhalálozott. Gondolom ezek után még jobban szerettek volna egy fiúgyermeket is, aki tovább viszi a Sári nevet és talán akkoriban nagyobb „kincsnek” számított. Annus után megérkezett a kis Jóska. Ismét ugyanazt a keresztnevet kapta a megszületendő gyermek, mint az édesapja?! Talán ez sem volt szerencsés. (Egy régi babona szerint úgy tudom a már elhalálozott gyermek nevét újból egy másik megszületendő gyermeknek adni nem volt ajánlatos.) Nem biztos, hogy ebben az esetben ez közre játszott, de a kisgyermeket a családi monda alapján kiskorában leejtették és a gerince megsérült, ezáltal púpos lett. Nem is nősült meg, nagyon korán elhalálozott.       

Hegyi Iluska néninek megmutattam a három nőalakos képet. Beigazolódott a félelmem. A középen ülő idősebb személyben nem Sabjanics Mári nénémet, hanem az akkor kb. 30 éves Sári Terézt vélte felfedezni. Majdnem 2 évig azt hittem, hogy egy üknagyszülömről is van fényképem. Így most bizonyságot kaptam az ellenkezőjéről és arról, hogy kik is vannak azon a régi fotón pontosan…. A hitelesség azonban számomra fontosabb, mint hiú ábránd.

Találkoztam a harmadik (3) testvér Adorján Anna egyik gyermekével Süte Terézzel hévízi házában. Megmutatta édesanyjáról készült fényképet, amely 1960 körül készülhetett és itt 33 éves volt. Édesapja Süte Ferenc szintén Zalaszántói születésű volt.

adorjan_anna_1928-1976.jpg

Megkaptam tőle dédnagyanyám Sári Ilona és dédnagyapám Adorján István eredeti, régi szúette fakeretes, közel 100 éves fényképét. Meglepődtem, hogy ezt nála találtam meg. Egy 1914-ben kiadott régi ájtatosságú kis elsárgult könyvecskében találtam az alábbi felsorolást „1918. Adorján Albert és Bolla Kattalin és Sári Ilka és Adorján Margit zalla szántó hegy” Ki írhatta ezeket a sorokat, kinek a keze nyoma ez? Valószínű, hogy nő írhatta e pár sort.. de, hogy pontosan ki is írta, talán az örök homályba veszett.

1914._aa._bk._si._am..jpg

g.jpg

május 28. (szit) Pünközsd második napján

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 33
Heti: 55
Havi: 1 010
Össz.: 309 186

Látogatottság növelés
Oldal: Rokoni kapcsolatok
Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása - © 2008 - 2024 - zalaszantoiszeker.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »