Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása

A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól. Térj vissza oda, ahol megdobban a szíved és megtalálod lelked otthonát.

XVIII. századi összeírások

magyar_nepi_motivum.jpg

helytörténethez:

„Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol” (Lénárd S.)

Eljutottam a Zala Megyei Levéltárban ahol is ismét kerestem a múlt elzárt nyomait. Találtam általános adóalap összeírásokat (1699-1771 évek között) (IV.9a) Sajnos ezek járásonként voltak megbontva és nagy a terjedelműk. Szántói járásban találtam meg természetesen a most fellelhető legrégebbinek tűnő összeírást.Az egyházi matricula vezetésének a kezdete 1732. év. Ezt követő 4. évben, 1736-ból származik ez a nagyon fontos, sok nevet és adatot tartalmazó összeírás. Sok mindent megtudunk, és talán még megtudhatunk ezekből a XVIII. század első feléből származó Általános adóalap összeírásból. 

     1736.   „Conscriptiones universales” (6 dob./9/ 79-84. oldal) Possessio Szanto

D.  Princeps Eszterházy: 18 ¼   (Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med)

1. Georgius Gujtman colonus   7 ½ mkmf. 1 ½ kr. 2. Mathyany Hegyi jobbágy   ¾ mkmf ,  1/4 kr. 3. Gorgius Orbán  jobbágy 6 ½  mkmf   1 kr. 4. Martin Szabó  jobbágy  4  ½  mkmf, 5. Martin Bognár jobbágy 4 ½  mkmf , 2 kr. 6. Martin Elekes  jobbágy 8  ½ mkmf, 2 kr. 7. Georgius Nagy jobbágy  8  ½ mkmf, 3  ½  kr. 8. Mathyany Farkas jobbágy 4 ¼ mkmf, 2 kr. 9. Michael Elekes  jobbágy    6 ¾ mkmf, 2 kr. 10. Joannes Majer jobbágy  6 ½ mkmf. 4 kr. 11. Joannes Kocsis jobbágy 7 mkmf,  3 kr., Idem ni Prad Hidegkut  1 kr. 12. Joannes Kiss jobbágy  3 1/4 mkm ., Idem ni Prad Hidegkut  1/2 kr., 13. Joannes Nagy jobbágy 5 mkmf, 1 kr. 14. Joannes Kigyós jobbágy  5 ½  mkmf, 4 kr. 15. Michael Kocsis jobbágy 6 ½ mkmf., 2 kr. 16. Georgius Kocsis jobbágy  5 ¼  mkmf, 1 kr. 17. Benedict Bognár jobbágy 4 mkmf, 1 kr. 18. Joannes Farkas jobbágy 5 ½  mkmf, 2 kr. Facit100 ¼ mkmf., 333/4 kr.,  18 ¼  Ex jure montano    faber annué Possonieuses AK med

19. Michael Fitos jobbágy  3 ¼ mkmf., 1 kr. 20. Michael Bognár jobbágy 3 ¼ mkmf., 1 kr. 21. Joannes Takács ¼ mkmf. 22. Gregorius Erÿ  ½ mkmf. 23. Stephan Mólnár ¼ mkmf.  Facit: 108 mkmf., 35 3/4 kr.,  18 ¼  Ex jure montano    faber annué  Possonieuses AK med  

Diu Franc Horváth Rleta, 24.Peto Vass colonus ¼ mkmf., 25. Michaél Tott jobbágy ½  mkmf, 26. Martinus Adorján jobbágy 5 ¼  mkmf, 3 kr. 27. Martinus Toboz jobbágy  5 mkmf, 1 kr. 28. Martinus Szekér jobbágy 5 ½  mkmf, 3 kr. 29. Lucas Szekér jobbágy 5 ½  mkmf, 4 kr. 30. Joannés Adorján jobbágy  7 ½ mkmf, 8 kr. 31. Rleta  Joan Toboz jobbágy ¼  mkmf., 32. Mart Czibor jobbágy ½  mkmf, Facit: 30 ¼ mkmf., 19 kr.,

 

33. Martinus Adorján jobbágy 3 kr. 34. Joannes Adorján jobbágy 6 szksz, 3 Proventu molendiannué cubulos Possonieuses, 35. lib.: Georg Mólnár 18  Proventu molendiannué cubulos Possonieuses

Ex. Keszthely in: Petrus Külleÿ cum Comunitate sui aré: 16 (Proventu molendiannué cubulos Possonieuses)

Its ibi ni Pronid Kovácy Cellmá Domus Prinicális familia Bakay(Bakacs), Rleta D.Stephanus Hevenyits, familia Babócsay,  cu Diu Volfgangus Bakó, in Rleta Grand Horváth:  60 mkmf., 5 kr.                                                                     

Diu Volfgangus Bakó: 15 (Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med)

36. Joannes  Bosok colonus  4 ½ mkmf. 3 kr. 37. Michael Czibor jobbágy 3 3/4 mkmf, Idem ni Prad Hidegkut  2 kr. 38. Martinus Fitos jobbágy  4 3/4 mkm, 2 kr., Idem ni Prad Hidegkut  1/2 kr. 39. Stephanus Kömives jobbágy 5 3/4 mkmf, 3  kr. 40. Nicolaus Lengel jobbágy 6 mkmf, 3 kr. 41. Joannes Szakonyi jobbágy 5 ¾ mkmf, 3 kr,  Facit: 30 1/2 mkmf., 18 kr., 15 Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med

42. Joannes Takács jobbágy 1/2 mkmf, 43. jun. Joannes Takács jobbágy 1/2  mkmf, 44.Georgius Kovács jobbágy 3 ½   mkmf, 45. Martinus  Nagÿ jobbágy 9 mkmf, 3 kr. 46. Franciscus  Nagÿ jobbágy 6 ½   mkmf, 3 kr. 47. Andreus Mólnár jobbágy  4 ½  mkmf, 1 kr. 48. Georgius Vargha jobbágy 4 ½ mkmf, 2 kr. 49. Georgius Vas jobbágy 6 ½  mkmf, Idem ni Prad Hidegkut  2 kr. 50. Martinus Vas jobbágy  6 ½  mkmf,    Idem ni Prad Hidegkut  3 kr. 51. Joannes Csendes jobbágy 1/2 mkmf, 52. Stephan Peresztegi jobbágy 6 mkmf, 2 kr. 53. Stephanus Reza jobbágy 3 ¼ mkmf, ½  kr.   Facit82 1/4 mkmf., 34 1/2 kr., 15 Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med

54. provid Joannes Bosok jobbágy  3 szksz, 55. provid Franc Nagÿ jobbágy  3 szksz, 56. lib. Georgius Ódor 5 mkmf, 1 kr, 3 szksz, 57. D: Ludovicus  Bezeredi  8 mkmf, 1 ½ kr, 7 Proventu molendiannué cubulos Possonieuses 58. lib. Georgius Tollár 6 mkmf,  3 kr,  5 szksz, 59. D: Josephus Tallián 8  mkmf, 1 ½  kr, 11-12 Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med, 60. D: Ladislaus Horváth  7 mkmf,  1 ½  kr, 11-12 Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med,      

Diu Michaély Madóczkÿ

61. Lucas Süte colonus  6 ½  mkmf,  4 kr, 62. Martinus  Süte jobbágy 6  ½  mkmf,  3  kr, 63. Martinus Bíró jobbágy  ½  mkmf, 64. Franciscus Lugosÿ jobbágy  6 ½  mkmf,  2 kr, 65. Joannes Csimia(?) jobbágy 4 ½  mkmf,  1 kr, 66. Joannes Barabás jobbágy  6 ½  mkmf,  3  kr, 67. Stephanus Vajda jobbágy  3 ¾   mkmf,  ½  kr, Facit: 34 ¼ mkmf.,  13 ½ kr,

68. Joannes Csimia (?) jobbágy  4 mkmf, 69. Providi Lucas Süte Martinus Süte, Michaél Mólnár jobbágy 9 Proventu molendiannué cubulos Possonieuses

A táblázat szerinti megosztás: Possider terres arable juger: megmunkálásra kapott művelhető földdarab (m.k.m.f.), Prata falcatoru: kaszáló rét (kr.), Vineas Libera fossorum: szabad kapás szőlő (szksz.), Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med.:  az adózó mennyi évenkénti, pozsonyi akónyi (?) hegyvámmal  adózótt (?) szőlővel bírt, Proventu molendiannué cubulos Possonieuses:  malom termése pozsonyi köbölben.

Az Ex jure montano faber annué  Possonieuses AK med. szövegrészt nem értettem ezért kértem a fórumtársak segítségét.

/ A jus montanum értelme régebben ’hegyvám; hegytörvény’ az adott esetben, így az „Ex Jure montano” jelentése ’hegyvámkét, a hegytörvény alapján’. A „faber” az ’ügyes’ értelmű melléknév vagy ’<nehéz fizikai munkát végző> mesterember’ jelentésű főnév. Az „annué” nyilvánvalóan valami műtermék, mivel „é” a latinban nincs. Itt vélhetőleg az alábbiak írásváltozata, rövidülése jöhet szóba:annua ’évi bér, éves fizetés’, annuus ’évi, éves, évenkénti’, annualis ’egy évre szóló’, annuatim ’évenként’. A „Posonieuses” nyilvánvalóan a Posoniensis ’pozsonyi’ melléknév többes alany- vagy tárgyesete. A kifejezésben nincs olyan tag, amelynek ez jelzője lehetne, ezért úgy vélem, hogy ez a kifejezést megelőző szám mértékegységének a része. A „cubulos Possonieuses”-t (olv.: cubulos Posonienses), azaz ’<egynél több> pozsonyi köbölt’ jelent, így lehet, hogy ez elől kimaradt a mértékegység alaptagja, pl. az urna ’akó’ (ha már hegyvámról van szó). Az „Ak: med.” „AK med.” rövidítéssel nem tudok mit kezdeni.

 Előrebocsátva azt, hogy a „faber”-t nem tudom beilleszteni az elgondolásomba, valami olyasmit jelenthet, hogy az illető évenként mennyi pozsonyi akónyi (?) hegyvámmal adózó szőlővel bírt. / (magyarázat részlet: LvT nick nevű fórumtárstól, köszönettel)

Birtokosok az összeírás és a táblázat szerint: (fraknói) Eszterházy hercegi ág, Horváth Ferenc, keszthelyi Küllei Péter (későbbi városbíró), Bakay (Bakacs, Bakács) család, Hevenyits István, (Babolcsai) Babócsay család, Bakó Farkas, öreg Horváth, Madóczky Mihály.

A településen adózott libertinus (lib.) szabad menetelűek száma: 3 (Georg Mólnár, Georgius Ódor, Georgius Tollár,) az (jobbágyok, jb.) örökös jobbágyoké: 60, és a colonus, telkes jobbágyoké: 4 (Georgius Gujtman, Peto Vas, Joannes Bosok, Lucas Süte.)

Feltehető malom árendások és molnárok: Joannes Adorján, Georg Mólnár, Ludovicus Bezeredi, Lucas Süte, Martinus Süte, Michael Mólnár

1720. évi országos vagyonösszeírásban 20 adózó-háztartást (családfőt) írnak össze, ezzel szemben1736-ban már 69 adózót állapít meg az előbbi összeírás. Ez nagyszámú betelepítésekre utalhat. Az első egyházi illetve birtokos betelepítés már biztosan megtörténhetett (1720-1731 között) és valószínűleg más tájról érkező magyar emberek is jöttek a településre. Talán ők nem kaptak adómentességet az idegen honból érkező (libre migrans) telepesekkel szemben. A lehetséges betelepült családok az idegen nevek alapján: Orbán, Majer, Kovács, Bosok, Reza, Bezeredi, Talián, Horváth, Bíró, Lugosy, Csimia, Barabás.  

Ezt követően 1750. évből (8. dob./56/5, 45 32-29 oldal) is találtam egy nevek szerinti bejegyzések  összeírást érdekes adatokkal.

1750. év

In Szántó nomina Hospitum

A táblázat az alábbiak szerint van megbontva: Név,  „ 1. Pár ember ( özvegy, ½ pár: 1 fő, férj + feleség 1 pár: 2 fő, 1 ½ pár: 3 fő, 2 pár: 4 fő, 2 ½ pár: 5 fő) 2. mester ember keresete 3. Eökör szám pár 4.  Lo 5. Fejös Tehén pár 6. Ridegh marha pár 7. juh kecske sörtés 8. Méz 9. Üszi kereszt10. Tavaszi kereszt 11. Bor Ako 12. f. 13. x.:

 

1.Szabo Simon, 2. Varo (?) István, 3. Nag Marton, 4. Hegedüs Adám, 5. Bag János Ferencz, 6. A. Kovács Mihály, 7. Kovács Pörg Eörzse, 8. Szakony János, 9. Sáro Jánosné, 10. Sáro János, 11. Répa István, 12. ifju Kocsis Mihály, 13. Fitos Mihály, 14. Bognár Adám, 15. Hegyi Maté, 16. Thurner(?) Orbán, 17. Perezteghÿ István, 18. Szabo Ferencz, 19. Elekes Marton eözvedge (özvegye), 20. Sára Györg, 21. ifjú Farkas János, 22. Major Janos, 23. Takács Mattyás, 24. Odorján Gergel, 25. Lugosi Ferencz, 26. Pintér Görg, 27. Szekér Lukács, 28. Czibor Márton, 29. Szekér Péter, 30. Szekér Márton, 31. Bognár János, 32. Gombár Mihály, 33. Balás Takács, 34. Bosok/Bozok Páll, 35. Adorján Ferencz, 36. Süte István, 37. Kocsis Marton, 38. Erÿ Gergel, 39. Kocsis Ferencz, 42. Tütö János, 41. Csizmazia Ferencz, 42.Pintér Máttyás, 43. Erÿ János, 44. Kovács István, 45. Varga Mihál, 46. Lengel Miklós eözvedge, 47. Smauz Györg, 48. Kovács Ferencz, 49. Takács András, 50. Német Mihál eözvedge, 51. Toth Marton, 52. Tollár Laszlo, 53. Saghi István eözvedge, 54. Rövÿ Josef, 55. Csöndes Görg, 56. Takács Janos, 57. Molnár Mihál, 58. Baticz Mihály, 59. Toth János, 60. Rövÿ Mihály, 61.Balogh Marton, 62. Bogor András, 63. Kovács János, 64. Perezteghy András, 65. Lóczÿ János, 66. Toth István, 67. Gulás Ferencz, 68. Pusnoki Janos eözvedge, 69. Vass Péter, 70. Szakonyi Márton, 71. Vass Gergel, 72. ifju Toth István, 73. Süte János, 74. Vass Györg, 75. Nodon/Modos (?) János, 76. Bazi Görg, 77. Fitos János, 78. Kömives László, 79. Kocsis János, 80. Elekes János, 81. Toboz Marton, 82. Torva (?) János, 83. Német Tamás eözvedge, 84. Praczkÿ Benedek, 85. Hajdu Ferencz, 86. Hajdu Görg, 87. Nag Ferencz, 88. Körmendi Ferencz, 89. Gujtmon Görg, 90. Német Márton, 91. Csima János, 92. Takács János, 93. Takács Ferencz, 94. Aspán János, 95. Varga Ferencz, 96. Czibor László, 97. Csizmazia Mihály, 98. Arany Györg, 99. Odor Györg, 100. Bozzogh/Bossok János,101. Kerék Ferencz, 102.  Molnár Györg, 103. Németh Mihál, 104. Farkas Janos, 105. Kocsis Györg, 106. Kocsis Mihál, 107. Kigyos István, 108. Vajda István, 109. Süte Márton, 110. Barabas János, 111. Vincze Joseff, 112. Toboz János eözvedge, 113. Horváth János, 114. Barbély Imre, 115. Harangozo János, 116. Kenesi (?) Mihál, 117. Nag Josep, 118. ifju Odor Györg, 119. Szekely István, 120. Aspán Görg. Összesen 120 adózó családot, 124 ½ pár emberként számoltak, ami 249 főt tesz ki a háztartásban.    

Szántó összesen (88 pár),176 ökör, (102 pár), 204 tehén, (89 pár),178 rideg marha, 499 (sertés/kecske/juh), 30 (kg) méz, 2513 kereszt őszi gabona, 317 ½ kereszt tavaszi gabona, …., 1407 ½ akó bor tulajdonnal rendelkezett. 

A községben 1750. évben az összeírás tanúsága szerint 13 mesterembernek volt keresete, összesen 81 forint  értékben.

Mestereink: 1.Bognár Ádám (bognár) k: 3, 2.Takács Mátyás (takács) k: 10, 3.Bognár János (bognár) k:5, 4.Takács Balázs (takács) k: 10, 5.Csizmadia Ferenc (csizmadia) k:5, 6.Pintér Mátyás (pintér) k: 5, 7.Smauz György k:3, 8.Takács András (takács) k: 10, 9.Rövi József k:5, 10.Takács János (takács) k: 10, 11.Csizmadia Mihály (csizmadia) k: 5, 12.Arany György k:5, 13.Székely István k:5.

Feltehetően malombérlők vagy molnárok: Bosok/Bozok Pál, Farkas János, 

október 21. (szit)Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 33
Heti: 79
Havi: 1 034
Össz.: 309 210

Látogatottság növelés
Oldal: XVIII. századi összeírások
Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása - © 2008 - 2024 - zalaszantoiszeker.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »