Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása

A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól. Térj vissza oda, ahol megdobban a szíved és megtalálod lelked otthonát.

Malom árendás szerződés

Részletek egy 1824. 9 hó 11.dikén Keszthelyen készült szerződésből, amely Verebélyi János molnár a Szántói Nagyséti malom "eránt" kötetett.   

Contractus

„Mely szerint egy részről Méltóságos Gróf Tolnai Festetics László Császári és Királyi Valóságos Kamarás Úr Ő Nagyságának Keszthelyi uradalmi Tisztsége, más részről pedig Verebélyi János, és kezese Monostorapáti Németh János és ennek felesége a Szántói Nagyséti malom eránt a Tttes Directiónak (Igazgatásának) helyben hagyásáig a következő egyezséget tette u. m.

1. Átsul adatik az Uradalom részéről Verebélyi Jánosnak és kezese …… a Méltóságos Uraság Szántói ugy nevezett Nagy séti malma az 1825 dik esztendő április hónap 25 dik napjától kezdve az 1828 dik esztendő április hónap 25 dik napjáig három egy mást után következő esztendőre esztendőként az Uradalmi Cassába fizetendő 105 váltó Dénár/forint levélbeli árendáért vagyis 20 köböl tiszta rostált búza és 40 köböl tiszta rostált rozsbéli adóért.( 1 köböl=83,2 liter)

2. Az Árendásoknak (ebben az esetben és továbbiakban a bérlőknek) jobb Subsistentiajára (megélhetésére) adatik 1 kh és 4,2 kaszás Rét.(1 kaszás rét ekkor 800-1330 bécsi négyszögöl területű, amely talán 1 szekér szénának (kb. 650 kg) felel meg.)esztendőként akár használják akár nem, egy hold földtül fizetendő 3 Dénár és mintegy kaszás réttül 4 Dénár in Summa 21 Dénár árendáért Váltólevélben kötelesek a Contractuális idő alatt a réteket tisztán tartani, a szántó földeket mind jól megtrágyázni….

3. Megengedtetik az Árendásoknak, hogy a helység Marhái között a köz legelőn 4 darab szarvasmarhákat, a Sörtvélesei ( 1 évesnél idősebb sertés) között pedig 6 darabsörtvéleseket makkoltatás nélkül legeltethessenek. Ami ezen számon fölül lenne, azoktul  15 Dénár fübért tartoznak az Uradalmi Cassába esztendőként befizetni.

4. Az Árendásoknak az árendális épületben engedély nélkül semmi némü ujitást, nagyobbítást vagy akármi néven nevezendő változást nem szabad tenni. ……..

5. Az Árendások keze alá adott épületekre és eszközökre jó gondot viselni, ablakok, ajtók reperációjit meg tetetni, a kerteket kertelni, a zsuppal födött épületeket foltozni a rázott szalmával fedettekét újra fedni, a házakat kimeszeltetni és a kéményeket sepretni elannyira kötelezettnek, hogy azoknak elmulasztásáról származó károkat, ugy nem különben ha magok cselédjeik vagy lakásoknál megforduló vendégeik gondatlanságuk  vagy vigyázatlanságuk általi tüzi veszedelem támadna azt a károsodott Uradalomnak kipótolni és az épületeket a Méltóságos Uraság által helyben hagyalandó „plánum”(terv) szerint felépíteni kötelesek lesznek…….

6. A Malom körül előforduló minden külső és belső faragás béli reparációkat, ugy az elromlott malomkerék helyett ujnak való elkészítését az Árendások tartoznak megtetetni, melyhez a szükséges szerszámfát a kivántató mennyiségben ugyan az Uradalomtól ingyen fogják Comissió (utalvány) mellett megkapnim de tartoznak magok költségén megvágatni és elhordatni. A malom folyását fölül, alul esztendőként kétszer időn és a hogy a Tisztség kivánja tartoznak kitisztogatni, a Malom vízpartjait épségben tartani, hogy azokon a víz, áltul ne mehessen. Ha pedig zápor eső vagy hó olvadás idején a Malom gát reteszét jő előre ki nem nyitván az árvizek a Malom folyó partjait megszaggatnák, vagy a malom fejét elrontanák , azon esetre tartoznak az Uradalomnak minden kárait megtériteni. A vendég rekeszeket feljebb emelni, mint azt a Tisztség meghatározta, kemény büntetés terhe alatt tilalmas lészen. Annyi Czoll (2,6 cm) malomkövet tartoznak áltul adni, amennyi áltul vettek.

7. A Méltóságos Uraság Tisztjeinek és Cselédjeinek az örlésben elsősége van.

8. Az Árendásoknak az Uradalom határjában vadászni szabad nem lészen.

9. Ezen Contractust kötelesek ugy tekinteni mint valóságos abligatiorális (keményen kötelező érvényű) levelét, melyet a Méltóságos Uraság ha a szükség megkivánná a pontok bármelyikén intabuláltathat (változtathat) is.

10. Olyan kereskedést üzni nem szabad az Árendásoknak, mely az Uradalomnak káros lehetne.

11. A megigért árendának elengedésért nem szabad a Méltóságos Urasághoz folyamodni.

12. A fenti pontok szerint a Malomtól 108, a födtül és rétektül pedig 18, összesen 126 azaz egy száz huszonhat forint árendát váltólevélben mégis 20 köböl búza és 40 köböl rozsot tartozván az árendások az Uradalomnak fizetni. Ezen egész befizetett pénzbéli summának egy negyed részét Contis (előleg/foglaló) képpen tüstént letenni, mely csak a Contraituális idő végével akkor fog az Uradalmi Cassából az Árendásoknak készpénzül kezekben vissza fizetni….

13…..

Kelt Keszthelyen 9 hó 11.dikén 1824. Gosztonyi Sándor Uradalmi Ügyész Eőry János m.p. (manu propria = saját kezűleg)számtartó, Elontan Mihály m.p. Verebélyi János m.p. molnár

Invertárium/Leltár:

1. Gerendely vaskarika 6

2. Vas csap 2

3. Serpenyő 1

4. Korong orsó karika 4

5. Malomkő 12 Czoll 2

6. Főlső köbe elhelyezett vass 1

7. Közönséges kő kéreg 1

8. Garat 1

9. Vass durung 1

10. Vass kalapács 1

11. Kővágó csákány 2

12. Lisztes Vállu 1

13. Merce fa abroncs 1

14. Bocska fa 1

15. Kád fa 2

     summa  27"

Eredeti okiratról átdolgozta Ferenci János Szántói lakos 1990. január 31-én.Köszönet érte Bálint Imre bácsinak.

  július 15. (szit)

                 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 33
Heti: 35
Havi: 990
Össz.: 309 166

Látogatottság növelés
Oldal: Malom árendás szerződés 1824-ből
Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása - © 2008 - 2024 - zalaszantoiszeker.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »