Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása

A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól. Térj vissza oda, ahol megdobban a szíved és megtalálod lelked otthonát.

Zalaszántó    hősei   az   I. világháborúban

(helytörténet)

„… Viszi a gőzös a zalai virágszálakat hazai tájakon át, mennek az öreg népfelkelők kötelességtudóan, becsületesen, mint ahogy öreg flegmás magyarokhoz illik. Pipával a szájukban honi határokat védeni mennek… fölemelt fővel mennek… mi megtettük kötelességünket… menetelnek a tömegsír felé… … Hiába verekedtünk, hiába szenvedtünk, véreztünk és haltak oly sokam hősi halált. A muszkát megállítottuk, de a ránk agyarkodó gyáva népség békóba verte a büszke magyart.”                                    

(Győri Sándor népf. százados: Zalai népfölkelők)

A múltat nem eltemetni, hanem megismerni kell !

hosi_halottak.jpg

A "casus belli " és az utánna következő események, amelyek megrengették a fél világot.

1914. június 28-án egy boszniai hadgyakorlat alkalmából Szarajevóba látogatott Habsburg Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös és felesége, Chotek Zsófia grófnő (Hohenberg hercegnő). Már érkezésükkor bomba robbant a pályaudvaron, s tizenegy személy megsérült, de a főhercegi pár sértetlen maradt. Délelőtt 10-kor Nedjelko Cabrinovic, egy összeesküvő bombát dobott a trónörököst szállító konvojra, ám ezt a főherceg lesöpörte a kocsiról, így csak később robbant, megsebesítve több nézőt és a kíséret egyik tagját. A városházi fogadás után a pár a sérültek meglátogatására indult, az első autó sofőrje azonban eltévesztette az útvonalat, és vissza kellett fordulnia. A kocsisor megállásakor, 10 óra 50 perckor adott le közelről hét pisztolylövést a házaspárra a fiatal Gavrilo Princip, az Ifjú Bosznia, illetve a belgrádi támogatású Fekete Kéz szervezethez tartozó szerb-bosnyák fiatalember. A főherceg azonnal, felesége a kórházba szállítás közben halt meg. Az Osztrák–Magyar Monarchia, a Német Császárság ösztönzésével és támogatásával, - az ultimátuma "elutasítása" után - 1914. június 28-án hadat üzent Szerbiának. Az akkori nagyhatalmi szövetségi rendszerekből következően ez a lépés kirobbantotta az első világháborút. A nagy háború  több mint 4 év után, az 1918. november 11-én aláírt fegyverszünettel ért véget.

A pusztításban közel 10 millióan haltak meg, és közel 20 millió volt a sebesültek száma, a polgári lakosságot mérhetetlen szenvedés sújtotta, és egy olyan békerendszert hoztak létre, amely magában hordozta a következő világháború csíráját.

A háborút lezáró, az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállamával vagyis Magyar Királysággal kötött békékötésre (békediktátumra !?) Franciország, Versailles,  Nagy-Trianon palotában került sor, 1920. június 4-én. 

A  békeszerződés eredményeképp a (vesztes) 325 411 km² összterületű Magyar Királyság elveszítette területének több mint 2/3-át (az ország Horvátország nélküli területe 282 870 km²-ről 92 963 km²-re csökkent)lakosságának több mint a 1/2-ét, az 1910-ben még 20 886 487 fős ország lakossága 7 615 117 főre fogyatkozott.

A háború során sok zalai katona harcolt és esett el honvédként és huszárként az orosz vagy olasz harcmezőkön, ezáltal változtak meg gyökeresen az otthon hagyott családok és a falu közösségei és annak hétköznapjai. Ebben a részben a hazáért hősi halált halt  katonákra és a harcban visszatért hősökre szeretnénk emlékezni az I. világháború centenáriuma alkalmából, hogy emlékezzünk és jobban megismerjük őket legalább névszerint, egy pár információ és fénykép segítségével. (Az adatok a korabeli okmányokból, anyakönyvből valamint más veszteség és sérülési lajstromokból, a fényképek a helybéli családoktól származnak!)

1_osztrak_-_magyar_monarchia_cimere_fotokollazs.jpg

                   A hősök leszármazottai és annak mélységes fájdalma            még mai is  köztünk él,  ezt egy évezred sem tudja elfeledtettni, nemhogy 100 esztendő !

H ő s ö k     f a l á r ó l 

Adorján Antal

földműves, tartalékos, (r.katolikus) született.: Zalaszántó,  1886., szülei.: Adorján György, Sári Borbála, felesége Robán Ilona. Bevonult.: 1914. 08., 5. számú vonat osztály. Elhalálozott: 27 évesen 1914.12.15., Bécs kórház.

a.a..jpg

(továbbiakban Zalaszántó anyakönyvi bejegyzései)

..

Adorján István

(apai nagyanyám édesapja, az én dédnagyapám)

földműves,közlegény, (r.katolikus) született.: 1884., szülei: Adorján Albert, Bolla Katalin, felesége Sári Ilona. Bevonult.: 1915. 02. 15., cs. és kir. 48. gyalogezred. Eltünt 31 évesen 1916. 08.08. orosz harctéren Bialos mellett.Holtnak nyílvánítva 1920.12.31

 

f_adorjan_istvan_fel.jpg

 a.i..jpg

..

Bakos Máté

földműves, közlegény, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1882., szülei.: Bakos József, Kiss Rozália, nőtlen, Bevonult.: 12. közös gyalogezred. 1915. 09. eltűnt a Kárpátokban/ orosz harctéren.

.. 

Benkő Ferenc

földműves, közlegény, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1884., szülei.: Benkő György, Körmendi Trézsi, feleség: Kovács Vilma, Bevonult.:  ?, Eltűnt, 1915. 12.30-án veszteség listán szerepel.Holtnak nyílvánítva.: 1917. 12.31.

benko_ferenc.jpg

 ..

Benkő Károly

földműves, közlegény, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1876., szülei.: Benkő György, Körmendi Trézsi, nőtlen, Bevonult.:  20 honvéd gyalog ezred, Elhalálozott: a hadjáratban szerzett kolere betegségben † 1916. 06 20-án Lesch (Albánia). 

benko_karoly.jpg

..

Bognár Ferenc

földműves, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1896., szülei.: Bognár József, Sára/Sári Teréz, feleség: ? , Bevonult.: 11 vadász zászlóalj, Elhalálozott: 22 évesen  † 1918-ban az olasz fronton. Szerepelt az 1917. 02. 14-én kiadott veszteséglistán mint sebesült: "Bognár Franz, LstJäg.. FJB. Nr. 11. 3. Komp.. Ungarn. Zala, Zalaszántó, 1896; verw." 

 

 ..

Bor Gyula

földműves, közlegény, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1894., szülei.: Bor Gábor, Simon Erzsébet, nőtlen, Bevonult.:  20 honvéd gyalog ezred, 1915-ben. Elhalálozott: 21 évesen, haslövésben 1915. telén az orosz front, Maniow (Galícia) (ma Lengyelország), 1936-ban a végleges haláleseti bejegyzés.

 bor_gyula_1.jpeg

(veszteség lajstromban később mint sebesült)

bor_gyula_1.jpg

 

 ..

Bor Péter

földműves, közlegény, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1878., szülei.: Bor József, Szakonyi Rozália, feleség: Trombitás Erzsébet, Bevonult.: ?, 12. gyalogezred. 1915. szeptemberében az orosz harctéren tünt el. Holtnak nyílvánítva.: 1923. 02.27.

bor_peter.jpg

  

 ..

Borbély Ágoston

gazdasági cseléd, közlegény, (r.katolikus) született.: Vindornyalak, 1888., szülei.: Borbély József, Kalmár Anna, feleség: Peresztegi Gizella, Zalaszántón élt.Bevonult.: 6. honvéd huszár ezred, 1914. 08., Elhalálozott: 20 évesen  1918. 04.16. orosz hadifogságban. Vlsz.: 285.Holtnak nyílvánítva.: 1931. 03.07.

borbely_agoston.jpg

..

Borbély Kálmán

földműves, népfölkelő, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1895., szülei.: Borbély Kálmán, Bognár Teréz, feleség: ? Bevonult.: 31. honvéd gyalogezred, Elhalálozott: 21 évesen 1915. 02.26. Cisna  (ma Lengyelország) melletti csatatér, Dél-Galícia.

borbely_kalman.jpg

..

Borbély Sándor

földműves, népfölkelő, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1877., szülei.: Borbély József, Nagy Erzsébet, nőtlen. Bevonult.: 20. számú honvéd gyalogezred, Elhalálozott: 38 évesen 1915. 01.18. Pétervárad várkórház.

borbely_sandor.jpg

petervarad1915.jpeg

(Pétervárad 1915-ben)

..

Czibor György

földműves, népfölkelő, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1893., szülei.: apja ismeretlen, Czibor Katalin, nőtlen. Bevonult.: 48. számú honvéd gyalogezred, Elhalálozott: 22 évesen 1916. 12.27.  Kostanjevica (ma Szlovénia) csatatér (osztrák tenger mellék).

czibor_gyorgy.jpg

kostanjevica1916.jpg

(Kostanjevica 1916) 

.. 

Czibor Kálmán

földműves, vonat katona, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1881., szülei.: apja ismeretlen, Czibor Katalin, nőtlen. Bevonult.: 13. számú vonat osztály, Elhalálozott: 34 évesen 1916.08.29. Bozen/Bolzano, Dél-Tirol (ma Olaszország).

czibor_kalman_emlekfalon.jpg

(veszteség lajstromban: fejsérülésből eredően elhalálozott, eltemették a Szent Jakab katonai temetőben Bozen, ma Bolzano településen)

czibor_kalman.jpg

  bozen.jpg

(Itt nyugszik Czibor Kálmán 1 734 osztrák-magyar halott katona között.)

 

.. 

Czibor Pál

földműves, kocsis (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1886., szülei.: apja ismeretlen, Czibor Katalin, nőtlen. Bevonult.: 48. számú gyalogezred, Elhalálozott: 28 évesen 1915.03.22. Niskow/Miskov csatatérnél

 czibor_pal_1.jpg

.. 

Farkas Géza

földműves, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1893., szülei.: Farkas István, Reitner Magdolna, nőtlen. Bevonult.: 1915-ben, Elhalálozott: 21 évesen 1916.02.14. Montenegró

.. 

Farkas József

földműves, (r.katolikus) született.: Zalaszántó ?, 1896.?, szülei.: Farkas Márton, Bontó Erzsébet, nőtlen. Bevonult.: 1914-ben, 48. gyalogezred. Elhalálozott: 21 évesen 1917. évben? orosz harctér

farkas_jozsef_1.jpg

.. 

Farkas Lukács

földműves, (r.katolikus) született.: Zalaszántó ?, szülei.: Farkas József, Horváth Magdolna, nőtlen. Bevonult.: 48. számú gyalogezredbe, Elhalálozott:  1918. évben Zalaszántó

.. 

Fekete Gyula

földműves, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1892, szülei.: Fekete József, Németh Mária, nőtlen. Bevonult.: 48. számú gyalogezred, 1916.05.15-én megsebesült Dél-Tirol,Vorarbergnél (Ausztria legnyugatabbi tartománya). Elhalálozott: 23 évesen 1916. 06.10./21. (hátgerinc sorvadás), Innsbruck katonai kórház

fekete_gyula_i._vilaghaboru_kep.jpg

 

fekete_gyula1.jpg

 1916. késő tavaszi dél-tiroli osztrák–magyar offenzíva

1916. május 15-én Dél-Tirol keleti része lángba borult. Az osztrák–magyar tüzérség ágyúi hajnali hat órakor mintegy 50 km szélességben ágyútüzet zúdítottak a hegyek között húzódó határ menti olasz erődvonalra. Ilyen tüzérségi előkészítés korábban nem volt az olasz fronton, csak a németek alkalmaztak hasonlót, másutt. Az osztrák–magyar offenzíva az első napokban rendkívül sikeres volt.

A hadművelet története egymástól jól megkülönböztethető több szakaszra osztható. Az első 1916. május 15-től május 19-ig tartott. Május 15-én, az olasz hadbalépés első évfordulójának közeledtével Dél-Tirol keleti része lángba borult. Nemcsak szimbolikus értelmében. Az osztrák–magyar tüzérség nehézlövegei és ágyúi hajnali hat órakor bombázni kezdték az olasz erődlánc- és lövészárok vonalat, mintegy 50 km hosszúságban. A bombázás több órán át tartott, bőven volt lőszer az ágyúkhoz. A pokoli ágyútűz rendkívüli pusztítást okozott, hatására több ezer olasz katona sokkos állapotba került, sokan megőrültek. A támadás az első napokban rendkívül sikeres volt, több helyütt áttörte az olasz záróerőd-vonalat, súlyos veszteségeket okozott a gyalogságnak is.....

A nagy háború legnagyobb hegyi csatájában az emberveszteségek mind a két félnél súlyosak voltak. A csata első és második szakaszában az olasz oldalon 34.700, az osztrák–magyar oldalon 28.000 halott és sebesült. Az eltűntek és hadifoglyok száma olasz részről sokszorosa volt az osztrák–magyarnak: 41.400, illetve 2.000. Az olasz ellentámadás időszakában módosultak az arányok: 57.400 olasz halott és sebesült, az osztrák–magyar oldalon pedig 27.900. Az eltűntek és hadifoglyok száma: 14.200 olasz, 25.000 osztrák–magyar. Összesen az olaszok vesztesége 147.700, az osztrák–magyar veszteség 82.800 katona volt, közte a zalaszántói Fekete Gyula közvitéz. 

fekete_gyula_i._vilaghaboru.jpg

Zalaszántón lévő síremléke Fekete Gyulának 

.. 

Födelmesi Lajos

földműves, (r.katolikus) született.: Kisgörbő/Vindornyaszőlős, 1886, szülei.: Födelmesi József, Födelmesi Anna, feleség: Kulcsár Anna, Zalaszántón éltek. Bevonult.: 1914. 08., 20. népfelkelő gyalogezred, Elhalálozott: 1916. 12.01-12.05 között eltünt, (Bukarest?!). Holtnak nyílvánítva.: 1935. 01.

.. 

Garub József

földműves, (r.katolikus) született.: Zalaszántó, 1899, szülei.: Garub Géza, Adorján Rozália, nőtlen. Bevonult.: 1914. 08., 20. népfelkelő gyalogezred, Elhalálozott: 1917. 08.07. lövéstől eredő sebesülés, Hadikfalva (Bukovina), ma (Románia/Suecava m.) Holtnak nyílvánítva.: 1918. 12.

 garubjb.jpg

hadikfalva.jpg

Hadikfalva/Bukovina 1917

 

 

 

 folyamatosan bővítve 2016.07.29-tőlWeblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 33
Heti: 8
Havi: 963
Össz.: 309 139

Látogatottság növelés
Oldal: (Új!) Zalaszántó hősei az I. világháborúban
Szántó/Zalaszántó hely,- és a Szekér família családtörténetének kutatása - © 2008 - 2024 - zalaszantoiszeker.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »